Vybavení sběrného místa Sezemice

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Sezemice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02639
Zahájení projektu: 15. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zabezpečení svozu odpadů z veřejných prostranství, odpadkových košů, z jednorázových kulturních a sportovních akcí, z veřejné zeleně, navýšení kapacity sběrného místa a zabezpečení předání těchto odpadů ke zpracovateli, popř. jiné opr. osobě. Možnost zavedení svozu bioodpadů z domácností.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 268 339,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 400 294,00 Kč
 
Celková částka: 2 668 634,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena