Rekultivace skládky obce Čechočovice

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC ČECHOČOVICE
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00070
Zahájení projektu: 15. 7. 2008
Ukončení projektu: 1. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

rekultivovaná plocha 3600m2
- odtěžení stávajícího odpadu
- zhutnění jednotlivých vrstev
- vybudování obvodových záchytných příkopů
- překrytí plochy uzavírací vrstvou
- biologická rekultivace

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 449 083,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 255 720,00 Kč
 
Celková částka: 1 704 803,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena