Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02769
Zahájení projektu: 14. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt přispěje ke zmapování příčin eutrofizačních procesů povrchových vod v uvedené oblasti a na základě výstupů tohoto projektu bude možno realizovat konkrétní opatření, která povedou k jejich výraznému omezení.
Nádrž plní funkci vodárenskou (ve smyslu posílení a ovlivnění jakosti surové vody v níže ležící vodárenské nádrži Kružberk), retenční, nadlepšovací a rovněž rekreační. Neméně důležitý je také její energetický potenciál. Vzhledem ke své poloze a charakteru povodí je nádrž průběžně dotována nutrienty, pocházejícími především z občanské sféry a částečně také ze zemědělské činnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 289 756,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 227 604,00 Kč
 
Celková částka: 1 517 360,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena