Centrum environmentálního vzdělávání Říčany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Muzeum Říčany
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/07.00606
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce a adaptace stávající budovy Městského muzea v Říčanech za účelem zřízení centra environmentálního vzdělávání se spektrem poradenských, osvětových a edukačních aktivit. Centrum bude sloužit pro region ORP Říčany a součástí projektu je také tvorba výukových materiálů a pomůcek pro EVVO.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 834 299,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 558 993,00 Kč
 
Celková částka: 10 393 292,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena