Revitalizace veřejného prostranství - Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22135
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Záměrem projektu Městské části Praha 8 je dotvoření celkové přeměny Karlína poškozeného povodněmi v roce 2002, kde výška zatopení dosahovala 2 až 3 metry.
Cílem projektu je regenerovat a revitalizovat veřejná prostranství - Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou, která byla povodní značně znehodnocena. Projekt zahrnuje obnovu parkové zeleně, pěších cest, dětského hřiště, jezírka a městského mobiliáře včetně osvětlení. Projekt by měl přispět ke zlepšení kvality přírodního prostředí v Karlíně azlepšit celkovou přehlednost prostor parků a snížit současnou kriminalitu na tomto území, a to díky nově vybudovanému kamerového systému.
Projekt je reakcí na požadavky obyvatel Karlína, kterým v okolí jejich domova chybí upravené zelené plochy s potřebným vybavením zejména pro děti, kde by bylo možné příjemně trávit volné chvíle a uniknout od všedních dní.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 652 374,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 253 201,00 Kč
 
Celková částka: 43 905 575,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena