Rekonstrukce knihovny v Třinci

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Třinec
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/05.01264
Zahájení projektu: 1. 4. 2013
Ukončení projektu: 19. 12. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu knihovny-ústředí v Třinci. Současně dojde k novému vybavení interiéru včetně pořízení nového knihovního systému a dalšího zařízení nutného pro poskytování služeb knihovny .Hlavním cílem projektu je zkvalitnit občanskou infrastrukturu, zejména kulturní, volnočasovou a vzdělávací, protože tyto všechny služby nabízí knihovna. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávajících dnes kapacitně, technicky a technologicky neodpovídajících prostor knihovny, ale zejména zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb poskytovaných knihovnou, ať už pro její registrované čtenáře či jednorázové uživatele, zejména návštěvníky akcí pořádaných knihovnou. Přístavba a nástavba objektu umožní, aby knihovna odpovídala nově se vyvíjejícím požadavkům na vnitřní náplň, a vyřeší nedostatečnou současnou provozní kapacitu knihovny. Současně dojde k modernizaci knihovního systému, revitalizaci okolního prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 742 870,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 366 388,00 Kč
 
Celková částka: 49 109 258,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena