Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Janovice nad Úhlavou
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/06.02029
Zahájení projektu: 16. 4. 2013
Ukončení projektu: 5. 11. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci akce je navržena celková úprava náměstí, jejíž součástí bude:změna organizace dopravy přestavba autobusového nádraží na zastávku pro dva autobusy,výstavba parkovacích míst , bude vybudována okružní křižovatka , zajištění bezbariérového užívání náměstí, možnost konání společensko kulturních akcí a vytvoření místa pro setkávání občanů, rozšíření ploch zeleně v prostoru náměstí, nezbytné rekonstrukce technické infrastruktury, Revitalizace objektu č.p. 35 zahrnuje demolici části objektu bývalé radnice města a stavební úpravy, kdy dojde ke změně užíváni na multifunkční společensko kulturní centrum. Nově zde bude zřízena výstavní síň, . V přízemí dojde k realizaci místností které budou využity pro městskou knihovnu, místnost pro setkávání občanů, představitelů Ekoregionu Úhlava, apod. (přednášková a kulturně společenská činnost). Taktéž zde bude realizováno zázemí pro objekt v podobě místnosti pro občerstvení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 917 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 808 952,00 Kč
 
Celková částka: 18 726 352,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena