Rekonstrukce azylového domu v Mělníku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/26.00439
Zahájení projektu: 15. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti sociální integrace. V tomto případě se jedná o zvýšení kvality života rezidentů měst a zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb ve Středočeském kraji. Projekt je určen pro osoby bez přístřeší a rodiny s dětmi, etnické menšiny, osoby opouštějící ochranou výchovu a TOS, kteří poptávají služby Azylového domu v Mělníku. Obecným cílem projektu je rozšíření, zpřístupnění a zkvalitnění ubytovací kapacity Azylového domu v Mělníku, rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb a rozšíření, zpřístupnění a zkvalitnění prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, aby bylo dosaženo shody mezi rozsahem a kvalitou veřejných služeb a poptávkou po nich.
Cíl projektu bude dosažen realizací plánovaných aktivit. Plánované aktivity budou zajištěny projektovým týmem pod vedením Ing. Pavly Veverkové.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 480 357,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 320 062,00 Kč
 
Celková částka: 8 800 420,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena