Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/19.01266
Zahájení projektu: 15. 3. 2011
Ukončení projektu: 30. 8. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt ?Inline stezky Olomouc ? Hejčínské louky? představuje investiční projekt Statutárního města Olomouc, zaměřený na vybudování čtyř inline stezek, které budou tvořit okruh o celkové délce 3,3 km. Realizací projektu dojde k vytvoření příjemnéhoprostředí pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Pro zajištění přístupu do lokality jsou v rámci projektu navržena dvě místa pro záchytná parkoviště, na obou těchto parkovištích se počítá s parkovacími místy pro zdravotně postižené. Součástí projektu je i provedení vegetačních úprav. Navržená stavba je určena především pro rekreační využití se zajištěním bezpečného pohybu bruslařů, cyklistů a pěších. V případě realizace dojde k využití lokality pro volnočasové aktivity a dojde rovněž ke zvýšení atraktivity statutárního města Olomouc v rámci zvyšování kvality života s pozitivním dopadem na území regionu.
Pro realizaci projektu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení se předpokládá v srpnu 2010.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 590 009,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 515 884,00 Kč
 
Celková částka: 10 105 894,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena