Revitalizace ramene Podolka

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: YACHT KLUB CERE
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/21061
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 3. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt je investiční akcí zaměřenou na revitalizaci vodního toku včetně doprovodné břehové hrany a související zeleně. Je lokalizován při pravém břehu řeky Vltavy na území městské části Prahy 4 v prostoru oddělujícím Veslařský ostrov odPodolského nábřeží. Hlavním cílem projektu je zlepšit životní prostředí veřejných prostor a vodních ploch na území hlavního města Prahy, jejich zpřístupnění a zatraktivnění prostřednictvím rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků Prahy. Projekt naplňuje cíle OPPK, Strategického plánu hl. m. Prahy a koncepcí MČ Praha 4. Celkové rozpočtové výdaje projektu činí 122 033 389,- Kč, jedná se zároveň o celkové způsobilé výdaje projektu.
Investiční část projektu je plánována naobdobí říjen 2008 - říjen 2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 92 715 399,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 361 541,00 Kč
Soukromé zdroje: 12 119 660,00 Kč
 
Celková částka: 121 196 601,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena