Přírodní park Dubeč

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/21121
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 21. 9. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší první část revitalizace území nacházejícího se na hranici dvou přírodně cenných lokalit - Přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné oblasti Lítožnice. V současnosti je území obrovskou "černou" skládkou, která znamená nebezpečí pro chráněné oblasti, pro Říčanský potok protékající řešeným území a v neposlední řadě také pro obyvatele blízkých domů a pro obyvatele celé městské části. Řešené území bude zrevitalizováno a následně na něm bude vytvořen přírodní park, který bude volně přístupný pro občany městské části i pro její návštěvníky. Přírodní park nabídne občanů možnost aktivního i pasivního trávení volného času v příjemném prostředí. Zároveň bude posíleno ochranné pásmo přírodně cenných lokalit a zamezeno dalšímu znečišťování povrchových vod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 69 889 137,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 655 088,00 Kč
 
Celková částka: 81 544 225,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena