Spolkový a volnočasový areál v Jaroměřicích

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Jaroměřice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00620
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Problém s nedostatečným zázemím pro volnočasovou a spolkovou činnost obyvatel byl impulsem pro realizaci projektu s cílem vybudovat kapacitně vyhovující klubovnu s veškerým zázemím. Současně se provedly také parkové úpravy venkovního areálu, který byl vybaven odpočinkovým mobiliářem a herními prvky pro děti i dospělé.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 538 187,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 977 326,00 Kč
 
Celková částka: 6 515 514,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena