Revitalizace náměstí Míru Mělník

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/50.01015
Zahájení projektu: 25. 5. 2011
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoj měst - oblast fyzické revitalizace, tj. v tomto případě zvýšit kvalitu života residentů měst, zvýšit atraktivitu měst pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Projekt je určen pro rezidenty města Mělníka, současné a potenciální investory v oblasti rozvoje města, návštěvníky města a obyvatele využívající veřejné služby v historickém centru města. Cílem projektu je revitalizace náměstí Míru Mělník (viz DIŽ). Cíl projektu bude dosažen revitalizací plochy povrchů na rozloze 8316 m2, v souvislosti s revitalizací povrchů proběhne realizace přeložek inženýrských sítí, bude kompletně obnoven mobiliář v řešené lokalitě, obnovena zeleň na náměstí Míru, upraveno zakrytí studny, zajištěna možnost bezbariérového pohybu po náměstí Míru. Plánované aktivity budou po stránce organizační zajištěny vedoucím projektového týmu euromanažerkou Ing. Pavlou Veverkovou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 439 771,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 797 546,00 Kč
 
Celková částka: 22 237 317,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena