Rekonstrukce a modernizace oddělení poporodní a neonatologické péče

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: NH Hospital a.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/14.00255
Zahájení projektu: 14. 7. 2008
Ukončení projektu: 13. 1. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Realizace projektu umožní rozšířit spektrum služeb pro matku a dítě v jihovýchodní části Středočeského kraje, zlepší dostupnost zdravotních služeb obyvatelstvu.

Umožní vznik oddělení neonatologie, kterým dojde ke skokovému kvalitativnímu rozšíření poskytovaných služeb v Nemocnici Hořovice z péče novorozenecké na péči neonatologickou.

Druhé zásadní rozšíření poskytované služby spočívá ve vzniku neonatologické a porodnické intermediální péče (IMP), a to jak prostřednictvím rekonstrukce a změny dispozice stávajících prostor a přístrojového vybavení, tak i dalším rozšířením týmu lékařů a středního zdravotnického personálu o specialisty s atestací v oboru. Intermediální neonatologická péče poskytuje zdravotní péči o novorozence s porodní hmotností od 1800 g a o novorozence se zdravotní komplikací. Intermediální porodnická péče umožňuje moderní péči o komplikované stavy předporodní a poporodní včetně pooperačního sledování.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 937 975,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 224 348,00 Kč
Soukromé zdroje: 12 243 488,00 Kč
 
Celková částka: 20 405 812,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena