Zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO DOBŘÍŠ
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/39.00819
Zahájení projektu: 29. 10. 2010
Ukončení projektu: 28. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je zvýšení kapacity mateřských škol na území města Dobříše. Projekt reaguje na jeden z nejtíživějších problémů města a tím je nedostatečná kapacita mateřských škol. Dalšími důležitými aspekty projektu jsou - zpřístupnění objektu zdravotně postiženým, zahájení ekologického třídění odpadu a nastartování inovativních forem výuky.
Projekt je primárně určen pro děti ve věku 3 - 7 let z města Dobříše. Výstupy tohoto projektu jsou významné pro rodiče umístěných dětí.
Cílů bude dosaženo prostřednictvím uceleného projektu. První částí projektu je poměrně finančně nenáročná adaptace technicko-hospodářské části objektu 2. MŠ na třídu o kapacitě 15 míst. Druhou částí je navýšení kapacity o 27 míst prostřednictvím volné přístavby v areálu 4. MŠ.
Organizačně je projekt připravován a bude řízen městem Dobříš ve spolupráci s partnerem. Stavba bude zajištěna dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 516 068,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 092 301,00 Kč
 
Celková částka: 7 608 370,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena