Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Slaný
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/40.00913
Zahájení projektu: 9. 8. 2010
Ukončení projektu: 30. 5. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace prostředí a zlepšení kvality výuky v ZŠ Slaný, Komenského náměstí ( dále jen 2.ZŠ ). Jedná se především o zvýšení informační a počítačové gramotnosti žáků zahrnující pořízení interaktivních tabulí s dataprojektorem,vytvoření nové odborné učebny, vytvoření nové počítačové učebny, modernizace cvičné kuchyňky, instalace Integrovaného školního systému - informační systém školy a elektronická školní evidence. Dále je předmětem zlepšení vybavenosti školy modernizací tabulí, školních lavic a židlí, pořízením žákovských skříněk pro 2. stupeň a modernizací vybavení školní kuchyňky. Předmětem projektu je rovněž zlepšení technického stavu budovy včetně rekonstrukce sociálního zázemí, elektroinstalace a osvětlení, výměna kotlů, obnova střešního pláště.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 585 979,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 636 061,00 Kč
 
Celková částka: 13 222 041,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena