ZŠ Nerudova - stavební úpravy a vybavení učeben

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Říčany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/40.00839
Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 28. 8. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce bude mimo jiné výměna rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě předělání budovy na bezbariérový objekt. Součástí projektu je i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitní výuka a rozšíří se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 096 767,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 691 876,00 Kč
 
Celková částka: 9 788 644,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena