Modernizace divadelního sálu - Sedlec Prčice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Sedlec-Prčice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/32.00637
Zahájení projektu: 25. 3. 2010
Ukončení projektu: 25. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu "Modernizace divadelního sálu" v Sedlci - Prčici je zvýšit kvalitu občanské vybavenosti města, zlepšit kvalitu sociálního klima v daném městě a reagovat na specifikovaný problém území - nedostatečné služby občanské vybavenosti ve městě.
Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího divadelního sálu, který se nachází v havarijním stavu, nevyhovuje potřebám cílových skupin a nedosahuje v současné době požadované kvality. Výstupem projektu je modernizace 60let starého divadelního sálu, který podpoří další rozvoj spolkové činnosti ve městě, zvýší nabídku volnočasových aktivit v městě Sedlec - Prčice a zvýší návštěvnost daného zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 747 755,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 484 898,00 Kč
 
Celková částka: 3 232 654,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena