Základní škola Rudná

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO RUDNÁ
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/24.00412
Zahájení projektu: 1. 12. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Stávající kapacita ZŠ v Rudné nedostačuje nárůstu počtu obyvatel v posledních letech. Oproti roku 2001, kdy proběhlo poslední kapacitní rozšíření školy, vzrostl počet obyvatel v Rudné o 39,5%.
Projekt řeší přístavbu východního křídla nového pavilonu (určeného pro 1.stupeň) včetně venkovního dětského hřiště a velkého školního hřiště. Jedná se o dvoupodlažní budovu s celkovou kapacitou 6 kmenových a 2 speciálních učeben a školní hřiště s atletickým oválem a 3 víceúčelovými hřišti.
Díky přístavbě se rozšíří kapacita školy k výuce a zlepší se kvalita výuky. Projekt zahrnuje zavedení nových technologií související s moderními metodami výuky.
Projekt je určen všem žákům základní školy, zahrnuje zpřístupnění objektu osobám se sníženou mobilitou.
Přístavbou se uvolní stávající kapacity družiny, čímž dojde k jejímu umístnění do jednoho prostoru a částečnému rozšíření v původním objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 236 269,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 453 458,00 Kč
 
Celková částka: 29 689 728,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena