Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO ÚVALY
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/39.00931
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Praha východ, resp. město Úvaly se svými spádovými obcemi dlouhodobě potýká s nedostatkem míst pro děti v mateřských školkách. MŠ Kollárova má v současnosti kapacitu 125 dětí. U zápisu je odmítáno i přes 60 % dětí.
Projekt "Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech" řeší uvedený problém komplexně - zvýšení kapacity MŠ + navazující nezbytné dovybavení a modernizaci infrastruktury objektu.
Projekt se skládá ze 3 hlavních aktivit:
1) vybudování nového pavilónu mateřské školky se dvěmi třídami pro 20 a 25 dětí ve areálu MŠ (výstavba základů, dodání kontejnerových prostor, technologie, napojení pavilónu na topení ze stávajícího objektu),
2) kompletní rekonstrukce technologie kuchyně (skládá se ze stavebních prací, osazení technologie +kompletace a hygienizace prostoru)
3) rekonstrukce kotelny - osazení kotelny novou regulací a seřízení celého topného systému.
Součástí projektu je dále vytvoření 3 pracovních míst pro pedagogy. Projekt přináší i další pozitivní přínosy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 953 604,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 913 436,00 Kč
 
Celková částka: 17 867 041,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena