Revitalizace brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Sázava
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/10.00263
Zahájení projektu: 29. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu byla revitalizace brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku v Sázavě. Lokalita Na Kácku patřila k nejzanedbanějším oblastem ve městě. Zdevastované prostředí, rozpadající se nevyužitelné objekty, divoké skládky a poškozené vozovky byly příčinou, že v lokalitě žili pouze sociálně slabí (Romové a senioři) a ostatní obyvatelé Sázavy sem prakticky nezavítají.
Z těchto důvodů se město rozhodlo celý brownfield zrevitalizovat a lokalitu Na Kácku pro sázavskou veřejnost zatraktivnit. V rámci projektu byly veškeré zchátralé objekty odstraněny, veřejná prostranství upravena a vybavena (vč. vybudování dětského hřiště a lanové "prolézačky") a proběhne rekonstrukce přilehlé komunikace Na Křemelce.
Celkově tak projekt nejen rozšířil možnosti trávení volného času pro sázavské obyvatele, ale zároveň přispěl ke zlepšení prostředí a zvýšení kvality života v obci jako takové.

Reportáž o projektu si můžete přečíst zde.. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 789 322,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 256 938,00 Kč
 
Celková částka: 15 046 261,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena