Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Petříkov
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007325
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt vychází z dlouhodobých potřeb školy a jejího zřizovatele, mezi kterými je zvyšování kvality infrastruktury pro výchovu a vzdělávání tak, aby škola mohla vyrovnávat hendikepy ve srovnání s většími školami v okolí, např. Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany. Předmětem projektu je realizace půdní vestavby, do které bude umístěna jazyková učebna, která bude využívána i k i mimoškolní zájmové aktivitě. Součástí projektu je i zajištění bezbariérového přístupu pomocí pásového schodolezu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 424 810,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 74 990,00 Kč
 
Celková částka: 1 499 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena