Revitalizace náměstí Budovatelů

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.07822
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na celkovou úpravu a rekonstrukci veřejných prostranství centrální části vytipované zóny v rámci IPRM IOP.
Tato městská zóna při srovnání vstupních kritérií představuje část města s největšími negativními
disproporcemi a silnou koncentrací sociálních problémů. Tyto problémy brání dalšímu rozvoji.
Konkrétním předmětem projektu je revitalizace stávajícího náměstí Budovatelů v Karviné-Novém Městě. Konkrétně se jedná o nové uspořádání chodníků, zpevnění ploch a zeleně v ploše náměstí, rozšíření stávajícího parkoviště před domem Předvoj, rekonstrukci asfaltových komunikací včetně mobiliáře. Součástí revitalizace náměstí je počítáno s rekonstrukcí veřejného osvětlení, pěších a cyklistických komunikací.Tento projekt má přímou návaznosti na další projekty revitalizace veřejných prostranství v dané lokalitě a na regeneraci bytových domů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 644 052,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 113 657,00 Kč
 
Celková částka: 40 757 709,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena