Přístavba mateřské školky v Jílovém u Prahy

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/67.01484
Zahájení projektu: 17. 3. 2014
Ukončení projektu: 20. 6. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt přístavby MŠ reaguje na akutní poptávku zvýšení kapacity MŠ vyjádřenou ve strategických dokumentech Středočeského kraje a Města Jílové u Prahy. Projekt řeší potřeby cílových skupin dětí ve věkové skupině 3 - 6 let, jejich rodiče, učitelé a zaměstnanci MŠ a ostatní obyvatelé. Podstata projektového záměru spočívá v přístavbě pavilonu F ke stávající jednopodlažní, částečně podsklepené budově školky tvořené pěti pavilony (A až E), které jsou navzájem propojeny chodbami. Realizací projektu se navýší kapacita o 25 dětí a vzniknou 3 nová pracovní místa. Aktivity projektu bude realizovat Město Jílové u Prahy, jež je zřizovatelem MŠ.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 870 830,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 217 707,00 Kč
 
Celková částka: 6 088 537,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena