Rekonstrukce výtahů a výměna oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.07562
Zahájení projektu: 21. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší výměnu stávajících výplní okenních otvorů a výměnu balkónových sestav za nová okna a balkónové sestavy v provedení rámů z plastů. Výměna oken bude provedena v jednotlivých bytových jednotkách v obou bytových domech na ulici Pekařské č.p. 3123 a č.p 3124 ve Frýdku-Místku, které společně tvoří jedno společenství vlastníků jednotek. Výměna se týká rovněž schodišťových a sklepních oken, a to bez dozdívky.
Dále projekt řeší výměnu výtahů, které nesplňují současné nároky na bezpečnýprovoz, za výtahy bezpečnostně bezvadné. Dojde k výměně obou výtahů, tj. výtahu v domě č.p. 3123 a č.p. 3124 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku.
Postupnou revitalizací obytných budov v sídlišti Slezská, profesionálně realizovanou zhotovitelem, vzešlým z transparentního výběrového řízení, bude docíleno společensky žádoucích energetických úspor. Dojde ke zlepšení vnitřního i vnějšího životního prostředí bytových domů a zlepší se krajinný ráz a estetická hodnota problémového sídliště Slezská.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 412 765,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 425 782,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 892 365,00 Kč
 
Celková částka: 4 730 912,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena