Modernizace Kulturního a společenského střediska Kass

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01069
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 15. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu "Modernizace kulturního a společenského střediska Kass" v Kralupech nad Vltavou je zvýšit kvalitu občanské vybavenosti města, zlepšit kvalitu sociálního klima v daném městě a reagovat na specifikovaný problém území - nedostatečné služby občanské vybavenosti ve městě.
Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího kulturního sálu, který se nachází v havarijním stavu, nevyhovuje potřebám cílových skupin a nedosahuje v současné době požadované kvality.
Výstupem projektu je modernizace 45let starého kulturního sálu, který podpoří další rozvoj spolkové činnosti ve městě, zvýší nabídku volnočasových aktivit v městě Kralupy nad Vltavou a zvýší návštěvnost daného zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 829 926,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 211 351,00 Kč
 
Celková částka: 8 041 278,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena