NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007341
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 1. 6. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem akce je regenerace cest zámeckého parku, která řeší úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a doplnění venkovního mobiliáře spočívající ve výměně stávajících laviček. Realizací projektu dojde k obnově cestní sítě do autentické podoby, ke zvýšení komfortu pro návštěvníky zámeckého parku a zlepšení celkového prostředí areálu zámku Třeboň.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 745 368,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 249 756,24 Kč
 
Celková částka: 4 995 125,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena