Chráněné bydlení Domova Pod Lipami

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/11.00211
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 5. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je v souladu s dokumentem "Koncepce podpory transformace pobytových služeb v jiné druhy sociálních služeb", navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení ve Středočeském kraji, nakoupením tří bytových jednotek pro provoz služby chráněné bydlení, v lokalitě měst Kladno a Slaný. Služba je určena dospělým ženám a mužům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, a lidem s kombinovaným postižením, žijícím ve Středočeském kraji.
Nákupem a vybavením tří bytů byly získány nové prostory pro poskytování služby chráněného bydlení a navýšila se kapacita služby chráněného bydlení ve Středočeském kraji o 10 lůžek. Projekt umožňuje uživatelům rozvoj jejich samostatnosti a uplatnění jejich svobodné vůle na podstatně vyšší úrovni, než tomu bylo ve stávajícím typu poskytovaných sociálních služeb.
Specifickým cílem projektu je integrace zdravotně postižených osob do běžné společnosti a uspokojení poptávky po službě chráněné bydlení.

 

Příloha  - ROPoviny 3/2009

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 362 849,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 299 326,00 Kč
 
Celková částka: 8 662 176,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena