P+R u železniční stanice Beroun

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/28.00646
Zahájení projektu: 17. 5. 2010
Ukončení projektu: 6. 8. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování parkoviště typu P&R u železniční stanice Beroun, které by mělo sloužit pro cestující přestupující na jiné druhy veřejné dopravy při každodenních cestách do zaměstnání, případně do škol. Nové parkoviště bude mít kapacitu 184 parkovacích stání, z toho 10 stání je určeno pro osoby s omezenou možností pohybu, součástí parkoviště, které bude oploceno, je rovněž veřejné osvětlení a kanalizace. Dále projekt obsahuje příjezdovou komunikaci k parkovišti, výsadbu nové zeleněa instalaci městského mobiliáře. Investorem celé akce je žadatel město Beroun.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 284 637,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 426 955,00 Kč
 
Celková částka: 15 711 592,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena