II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00154
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Výstavba kruhové křižovatky umožní bezpečnější křížení silnic II/608 a místní komunikace maršála Rybalka. Stávající napojení ulice V Cihelnách bude změněno. V současné době je ulice napojena na silnici II/608 ve stejném bodě jako ulice maršála Rybalka. Ulice V Cihelnách bude napojena na ulici maršála Rybalka pomocí stykové křižovatky přibližně 40m od okružní křižovatky. Navrhovaná stavba bude mít největší přínos ve zpomalení dopravy v prostoru dnešní průsečné křižovatky na silnici II/608, kde vozidla značně překračují dovolenou rychlost. Z důvodu umístění komunikace pro pěší dojde také k přeložení veřejného osvětlení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 924 062,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 927 774,00 Kč
 
Celková částka: 12 851 837,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena