III/28312 Bělá

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00435
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce silnice v délce 3,825 km, nový kryt vozovky, odstranění kolizních míst plynoucí ze špatného stavu komunikace, zlepšení plynulosti silniční dopravy, zkapacitnění silnice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu i díky vylepšení příčných spádů a vodorovného značení. To vše přispělo ke zkvalitnění silnice vedoucí ze středu obce Bělá ke křižovatce na jižním okraji obce Roztoky u Jilemnice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 553 855,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 568 326,00 Kč
 
Celková částka: 17 122 181,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena