II/229 Rakovník, rekonstrukce mostu ev.č. 229-016

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/43.00804
Zahájení projektu: 3. 5. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 229-016, který se nachází v intravilánu obce Rakovník a převádí komunikace II/229 přes Rakovnický potok.
Předmětem stavby je rekonstrukce vrchní i spodní stavby - odstranění vrstev vozovky včetně konstrukce chodníků a náhrada prefabrikované nosné konstrukce za novou dvoutrámovou konstrukci z předpjatého betonu, v délce 27 m, uloženou na upravenou spodní stavbu.
Rekonstrukcí mostu se dosáhne zatížitelnosti ve třídě A dle ČSN 73 6203/1986 včetně změn a/88 a b/89. Tím se dosáhne plného možného využití mostu na nové zatížení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 297 959,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 346 698,00 Kč
 
Celková částka: 15 644 657,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena