Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00433
Zahájení projektu: 27. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Modernizací silnice II/340 v úseku Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu silnice. Bezpečnost dopravy byla zvýšena položením nového povrchu silnice, doplněním a obnovou dopravního značení, rozšířením a odvodněním vozovky, rekonstrukcí zastávek autobusu, osazením směrových sloupků, zábradlí, svodidel, apod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 144 990 950,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 25 586 638,00 Kč
 
Celková částka: 170 577 589,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena