Cyklostezka Třebestovice - Sadská

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Třebestovice
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/45.00989
Zahájení projektu: 1. 5. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace samostatné cyklistické stezky (C9), vč. osvětlení a vegetačních úprav. Zvláštní komunikace povede z obce Třebestovice do města Sadská (celkem 861,1 metrů). Cyklostezka bude plnit primárně dopravně-obslužnou a sekundárně dopravně-rekreační funkci. Realizací projektu dojde k vytvoření infrastruktury pro rozvoj udržitelných forem dopravy a snížení rizika závažných dopravních nehod.Výstupy projektu budou uspokojovat potřeby místních obyvatel, zejména pak dětí a mládeže.
Projekt je připraven k realizaci, došlo k navázání partnerské spolupráce a stavební povolení nabylo právní moci. Majetkoprávní vztahy byly vypořádány, stejně jako způsob financování realizace projektu. Žadatel předpokládá fyzickou realizaci projektu v roce 2011.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 842 468,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 710 725,00 Kč
 
Celková částka: 3 553 193,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena