II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009108
Zahájení projektu: 1. 10. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je oprava vozovky silnice II/112 v celkové délce 2 715 metrů s využitím nové technologie. Navrhuje se oprava vozovky s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně včetně sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 52 781 839,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 314 442,35 Kč
 
Celková částka: 62 096 282,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena