Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/05.01513
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 14. 12. 2012
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je rozšíření služeb cestovního ruchu a využití kulturně-historického potenciálu ve městě prostřednictvím zlepšení stavu památky děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci fasády kostela, kamenné hrobky a rekonstrukci fasády věže včetně jejího zpřístupnění veřejnosti. Dále se bude jednat o zadláždění, úpravu schodišť a sanaci zdí okolo kostela a fary. Součástí projektu je i umístění informačního kiosku, obnovení křížové cesty, vše na nádvoří kostela, úpravy vnějšího osvětlení kostela a prostoru v jeho okolí.
Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu, a tím i ke zvýšení počtu návštěvníků ve Veselí nad Lužnicí. Dále bude odstraněn nevyhovující stav objektu z hlediska kulturně-historického potenciálu čímž dojde k zatraktivnění historické části města a zlepšení jeho potenciálu v oblasti cestovního ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 263 332,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 869 999,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 859 004,00 Kč
 
Celková částka: 21 992 335,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena