Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MIKROREGION TANVALDSKA
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00814
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Nově vybudovaná cyklotrasa v úseku Tanvald – Desná propojila síť cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko.  Součástí projektu jsou dále odpočívadla a informační navigační značení podél turistických a cykloturistických tras.  Oblast se silným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu chce přilákat další rekreanty i podpořit pohodlí a bezpečnost dopravy místních obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 176 064,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 913 422,00 Kč
 
Celková částka: 6 089 486,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena