Modernizace Ski & Bike Špičák

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: SPORT SERVICE, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02854
Zahájení projektu: 1. 7. 2014
Ukončení projektu: 1. 10. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem realizace projektu je jednak pořízení nového moderního odbavovacího systému k jednotlivým pokladnám a turniketům SKI&BIKE Špičák. Druhým modulem projektu je pak na pořízení 2 koncových zařízení k výrobě umělého sněhu. Tato sněžná děla budou instalována na sjezdovce č.4. v areálu SKI&BIKE Špičák. Cílem projektu je zkvalitnění nabídky možností trávení volného času a posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezóny.Celkově tedy projekt usiluje o zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Posláním projektu je zlepšit možnosti aktivního trávení volného času v oblasti Šumavy, konkrétně oblasti Železnorudska, a tím ovlivnit růst počtu turistů a návštěvníků v regionu a růst příjmů ze sektoru cestovního ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 557 116,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 274 785,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 747 853,00 Kč
 
Celková částka: 4 579 755,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena