Klatovské katakomby 2010

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Klatovské katakomby
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/05.01597
Zahájení projektu: 14. 2. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování moderní a atraktivní expozice v památkově a stavebně obnovených prostorách krypty Jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Součástí projektu budou konkrétně:
- stavební a památková obnova suterénu kostela
- odborné restaurování souboru barokních a pozdněbarokních mumií
- vybavení obnoveného interiéru instalačními prvky a mobiliářem k účelu stálé expozice
- využití moderních informačních technologií při prezentaci kulturně historického dědictví
- prezentace této památky v celém kontextu působení řádu jezuitů ve městě, s mimořádným významem pro rozvoj školského systému v období baroka

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 727 515,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 598 973,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 057 616,00 Kč
 
Celková částka: 20 384 105,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena