Rekonstrukce Sladovny 7. etapa - Galerie dětský svět

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02901
Zahájení projektu: 2. 6. 2014
Ukončení projektu: 24. 6. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Smyslem předkládaného projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím kulturních aktivit v Písku. Ideálním místem pro tento cíl jsou prostory bývalé Sladovny, které skýtají obrovské možnosti pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Předkládaný projekt je také odpovědí na poptávku turistů, pro které je možnost kulturního vyžití důležitým faktorem při rozhodování o strávení volného času v Písku a okolí. Předmětem projektu je rekonstrukce prostorů ve 4. - 7. podlaží v nábřežním traktu střední části objektu Sladovny, které budou sloužit k vytvoření atraktivních interaktivních expozic především pro děti s rodiči, k tomu vznikne sklad pro uskladnění souvisejících expozičních fondů a kanceláře pro provozní manažery expozic. Projekt 7. etapy rekonstrukce Sladovny navazuje na 6. etapu rekonstrukce, respektive projekt "Rekonstrukce technické památky Sladovna na expozici sladovnictví".

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 513 584,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 325 926,00 Kč
 
Celková částka: 8 839 510,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena