Revitalizace městského centra Kralovice - přístavba knihovny a úprava vnitrobloku

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Kralovice
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/02.00428
Zahájení projektu: 28. 2. 2009
Ukončení projektu: 14. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Smyslem projektu je revitalizace území v centru města Kralovice, zastavění nevyužité proluky, realizace přístavby městské knihovny s efektem rozšíření jejích služeb. Díky realizaci projektu bude vytvořeno místo s veřejným přístupem k internetu (v rámci vybavení knihovny) dále bude nově vytvořeno 13 nových parkovacích míst. Díky porjektu dojde k rozšíření podílu zelených ploch ve městě. Projekt je členěn na dvě základní etapy, tedy vybudování přístavby v etapě první a úprava vnitrobloku spolu svybavením knihovny v etapě druhé.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 303 364,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 700 592,00 Kč
 
Celková částka: 18 003 956,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena