SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00502
Zahájení projektu: 4. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt odborného vzdělávacího centra se zaměřil na modernizaci vybraných částí SOŠ automobilní a SOU automobilního v Ústí nad Orlicí, a to jak v oblasti teoretické tak i praktické výuky. Investice do modernizace stávajících prostor a investice do pořízení základního vnitřního vybavení a nových technologií podpořila zavedení nového školního vzdělávacího programu a certifikovaného výstupu na konci každého školního roku. Díky tomu žáci mohou využívat moderní technologie ve zmodernizovaných prostorách školy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 220 449,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 862 432,00 Kč
 
Celková částka: 19 082 882,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena