Zdravotnická technologie pro Centrum akutní medicíny

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/33.00690
Zahájení projektu: 9. 6. 2010
Ukončení projektu: 18. 2. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem předkládaného projektu je pořízení, instalace a zprovoznění zdravotnické technologie a vybavení nového provozu nemocnice, tj. objektu s názvem odpovídajícím jeho funkci - Centrum akutní medicíny (dále CAM). V Oblastní nemocnici Kladno v současné době pokračuje intenzivní investiční činnost. Kromě rekonstrukčních prací byla zahájena nová výstavba moderních a plně vybavených provozů. Jedním z nich je i výstavba objektu CAM. Jde o budovu přistavovanou ke stávajícímu a rovněž rekonstruovanému objektu, tzv. Monobloku. Centrem v objektu CAM bude anesteziologicko resuscitační oddělení (dále jen ARO) a multioborová (interní a neurologická) jednotka intenzivní péče (dále jen JIP). Součástí projektu jsou Oddělení JIP operačních sálů, tj. chirurgie, urologie, orthopedie, a gynekologie. Jde o JIP superspecializované na těžké pooperační stavy a komplikace. K důležitým oddělením patří provoz centrálního příjmu, emergency, centrální sterilizace a komplex 6 + 2 operační sály apod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 179 653 127,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 31 703 492,00 Kč
 
Celková částka: 211 356 619,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena