Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Statutární město Prostějov
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/46.02210
Zahájení projektu: 20. 10. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je komplexní revitalizace bezesporu nejvýznamnějšího prostoru ve městě Prostějov - náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o centrální náměstí v historickém jádru města, které je uznanou městskou památkovou zónou. Projekt reaguje na vysokou poptávku po kvalitním veřejném prostranství z hlediska společenského, kulturního, ekonomického a estetického a zároveň na špatný stavebně technický stav současného historického centra města. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce zádlažby, modernizace mobiliáře, veřejného osvětlení a sadové úpravy. Komplexní řešení projektu umožní plně využít potenciál tohoto frekventovaného místa, zvýší estetičnost a malebnost centra, celkovou reprezentaci města a přiláká více uživatelů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 718 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 420 894,00 Kč
 
Celková částka: 16 139 294,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena