Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00263
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 29. 1. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Investicí do modernizace nevyužívané budovy ve vlastnictví Pardubického kraje posloužila k vytvoření potřebných prostor pro zřízení střediska, které poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou výrazně znevýhodněny z hlediska začleňování se do společnosti. Ve středisku jsou dále rozšířeny diagnostické, psychoterapeutické a reedukační služby, které přispívají ke zvýšení sociální integrace skupin ohrožených sociální exkluzí. Metodicko-vzdělávací středisko Ústí nad Orlicí, jehož provozovatelem je Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí, slouží jak samotné poradně tak i nově vytvořenému Krajskému centru primární prevence.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 099 389,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 723 420,00 Kč
 
Celková částka: 24 822 810,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena