Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: MĚSTO ZUBŘÍ
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00699
Zahájení projektu: 20. 5. 2010
Ukončení projektu: 6. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace a vybudování potřebné infrastruktury pro sportovní a volnočasové využití, která by významným způsobem přispěla ke zlepšení kvality života a prevenci kriminality ve městě Zubří.Primárním cílem projektu je vybudování víceúčelového venkovního areálu městských sportovišť, který díky své kompaktní koncepci a nápaditosti řešení jednotlivých sportovních ploch a pohybově-relaxačních aktivit, nabídne moderní sportovní zázemí s možností trávení volného času pro všechny definované cílové skupiny obyvatel města.Projekt řeší současnou problematiku v oblasti(pólu)rozvoje kultury, infrastruktury a možnosti trávení volného času, který byl definován v rámci Strategického plánu rozvoje města Zubří na období let 2009 - 2015,a je tak jednou z aktivit,která by měla přispět ke zlepšení prostředí pro všechny participační cílové skupiny na životě města.Má vazbu na již existující tenisové kurty a na další plánované aktivity v oblasti výše uvedeného pólu rozvoje ve městě Zubří.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 906 231,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 556 621,00 Kč
 
Celková částka: 13 462 853,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena