Revitalizace centra Konstantinových Lázní I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/03.00750
Zahájení projektu: 5. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na centrální část obce a řeší prostor stávající Obchodní ulice zhruba ohraničený Lázeňskou, Zahradní a Školní ulicí. Potřeba řešit esteticky i funkčně velmi nevyhovující stav centra obce Konstantinovy Lázně souvisí jak s rozvojem lázeňství v obci - s rostoucím počtem a vyššími požadavky klientů léčebných lázní na vzhled a "uživatelskou přívětivost" veřejných prostranství, tak s obdobnými potřebami obyvatel obce, jejichž požadavky na stav veřejných prostranství rovněž rostou. Díky projektu vznikne Obchodní náměstí koncipované jako centrum pro pobyt a odpočinek a koncentraci nabídky veřejných služeb. Dojde k úpravám blízkých komunikací pro zvýšení bezpečnosti chodců, vystaví se objekt infocentra a regeneruje se hasičská zbrojnice (vznikne expozice muzea). Realizací projektu dojde k přeměně stávajícího centrálního prostoru obce ve funkční, esteticky hodnotný a pro obyvatele i návštěvníky příjemný prostor odpovídající významu jediného lázeňského sídla v Plzeňském kraji.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 494 297,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 969 581,00 Kč
 
Celková částka: 26 463 879,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena