Chráněné bydlení

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Městská Charita Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.14/2.5.00/05.01653
Zahájení projektu: 1. 10. 2012
Ukončení projektu: 31. 1. 2014
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt reaguje na vývoj v oblasti sociálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v ostatních členských státech Evropské unie. Současným trendem je postupná restrukturalizace směřující k malým bytovým jednotkám v běžné zástavbě a podpora takových služeb, které umožní potřebným osobám co nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí.
Projekt vytváří pobytovou službu poskytovanou seniorům a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,včetně zajištění všech potřebných navazujících sociálních služeb, zejména služby pečovatelské. Dává šanci především osobám bez nároku na příspěvek na péči nebo s přiznaným příspěvkem I. a II. stupně.
Hlavním cílem projektu je rekonstruovat budovu na adrese Sladkovského 16 - Plzeň tak, že zde vzniknou ve dvou podlažích byty pro seniory nebo handicapované osoby a ve dvou podlažích společenská místnost pro klienty, služební místnosti pro personál a místnosti pro vedení Městské charity Plzeň.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 847 419,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 208 368,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 203 738,00 Kč
 
Celková částka: 9 259 525,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena