Sociální integrace a rovné příležitosti pro osoby s duševním onemocněním v přístupu na trh práce

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: FOKUS - sdružení pro péči o duševně nemocné
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00013
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

PRÁVO NA PRÁCI

 

Míra nezaměstnanosti se u osob s duševním onemocněním pohybuje mezi 70 – 90 %, záleží na závažnosti jejich postižení. Přitom vysoká nezaměstnanost neznamená, že tito lidé nejsou způsobilí pracovat nebo že pracovat nechtějí. Zaměstnání je pro ně důležitým prvkem, který pozitivně ovlivňuje jejich duševní zdraví a pomáhá jim vést  plnohodnotný život.

Nestátní nezisková organizace FOKUS Tábor se už deset let věnuje lidem postiženým duševní chorobou. Svým klientům nabízí například textilní, mobilní či rukodělnou chráněnou dílnu. Díky těmto terapiím získávají nejen pracovní návyky, ale také si vydělají nějaké peníze. To jim pomáhá získat sebevědomí a zároveň se naučí hospodařit s financemi.

Sdružení nespoléhá při financování svých aktivit jen na státní prostředky, ale snaží se využít možnosti, kterou nabízí Evropská unie. Proto připravilo program, do kterého začlení během roku a půl celkem 40 zájemců z řad svých klientů a pomůže jim v integraci do běžného života. „Zapojení těchto lidí do projektu bude předcházet sestavení individuálního plánu na základě psychologických a jiných testů a pohovorů s týmem terapeutů a psychologem. Na základě výsledků zařadíme každého z nich do pracovně-rehabilitačního a vzdělávacího programu,“ popisují realizátoři.

V rámci projektu proběhnou 4 uzavřené tříměsíční cykly. Každý z účastníků bude mít k dispozici odborného terapeuta, který ho provede celým kurzem. Díky této supervizi budou moci organizátoři řešit konkrétní problémy hned nebo jim dokonce předcházet. Tím bude pracovně-rehabilitační program nastaven efektivně. Navíc bude průběžně mapován trh práce a pracovníci FOKUSu tak pomohou klientům v hledání vhodného zaměstnání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 857 709,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 487 353,00 Kč
 
Celková částka: 3 345 063,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena