Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/11.02179
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Jedná se o rekonstrukci části komunikace druhé třídy II/605 v úseku od hranice okresu Tachov / Plzeň-sever po město Bor, s vynecháním intravilánu obcí, v celkové délce 19 910,17 m. Silnice II/605 vykazuje v předmětném úseku poruchy krytu vozovky včetně výtluků a trhlin, způsobených zejména značným dopravním zatížením komunikace nákladní dopravou, dále povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím živičným krytem na konci jeho životnosti. Kryt vozovky je místy nerovný s vyjetými kolejemi astarými opravami. Součástí rekonstrukce silnice II/605 je i rekonstrukce mostů ev. č.605-068 a 605-070 u obce Milíkov a rekonstrukce povrchů čtyř křižovatek. Na základě uvedených skutečností byl uvedený úsek silnice určen k rekonstrukci, díky které dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 199 201 260,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 35 153 171,00 Kč
 
Celková částka: 234 354 431,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena